Perfekt ffmpeg för 4k till Emby / Plex

Satt och testa mig fram vilken som egentligen är bäst denna är säkert inte perfekt men ca 5 gb och en extern srt fil och kör som direktplay i 4k
En sak till tog bara med Sterieo ljud. Då de flesta kollar på det via stereo ljud.

  sudo ffmpeg -f matroska -i file:"/path/to/Venom.2018.2160p.UHD.mkv" /
  -threads 0 -map 0:0 -map 0:1 -map -0:s -c:v:0 libx264 -pix_fmt yuv420p  -maxrate 30327922 -bufsize 60655844 -preset faster /
  -crf 23 -x264opts:0 subme=0:me_range=4:rc_lookahead=10:me=dia:no_chroma_me:8x8dct=0:partitions=none -force_key_frames
  "expr:if(isnan(prev_forced_t),eq(t,t),gte(t,prev_forced_t+3))" -copyts -vsync -1 -codec:a:0 libmp3lame -metadata:s:a:0 language=eng /
  -disposition:a:0 default -ac:a:0 2 -ab:a:0 128000 -af:a:0 "volume=2"     /path/to/save-dir/Venom.2018.2160p.UHD.mkv  /

Ej inbyggda texter. Då vill den börja transcodar vi vill ha direktplay det är bästa för cpun 🙂

Klicka bilden för att få se den i 4k. Nu tog jag crf 23 blir godkänt går säkert och trixa till det ännu bättre.

Ska göra en bash loop script som fixar detta automatiskt.

Kommentera